Ветераните в БСП: Да бъдем мост между поколенията

21.04.2018

На 20 април 2018г. Шумен бе домакин на Регионална работна среща на Движението на ветераните. На нея взеха участие председателите на Областните структури и Общинските клубове на Движение на ветераните на БСП от Добрич, Варна, Силистра, Русе, Разград, Търговище, Габрово и Велико Търново. Присъстваха Председателят на НС на Движението на ветераните г-н Динко Желев, Областният председател на БСП Шумен г-н Николай Николов, Общинският прдседател на БСП Шумен г-н Веселин Пенчев и Областният председател на БАС Шумен г-н Стефан Кузманов.

Срещата бе открита от Областния председател на Движението на ветераните Шумен Тодор Тодоров. Той постави акцент върху хората, които са поставили основата на парията, както и върху онези, които са дали живота си, борещи се против фашизма. Освен това Тодоров очерта перспективите пред партията като обърна особено внимание на необходимостта от пряка комуникация с хората. Общуването с младите хора, приобщаването им в средите на столетницата и развитието на структурите по общини са малка част от акцентите на днешната среща.

От своя страна Динко Желев очерта приоритетите на Движението. Той каза, че мисията на Движението на ветераните е да се изгради постянен „мост между поколенията“. Опитът и мъдростта на ветераните са една добра основа за всеки млад човек, вперил поглед в своето партийно бъдеще. Желев подчерта и необходимостта от активизиране на структурите на партията, както и включването им в повече мероприятия. Целта е всяка година да се провеждат по две такива срещи, на които всяка областна структура да постави проблемите и идеите си.

По време на съвещанието се изказаха Областните председатели на Движението на ветераните в Русе, Велико Търново, както и общинските председатели на клубовете в Лозница, Аксаково. Акцент бе поставен върху по-сериозната работа с пенсионерските съюзи, читалищата, както и с мотивирането и образоването на маладите хора.

Участниците в работната среща се обединиха около няколко основни задачи, които да изпълнят. От първостепенна важност е БСП да бъде по-активна, като първата крачка е да се направи Форум на всички леви партии – 16-17.05.2018г. и непосредствено след това се проведе национална работна среща на ветераните.