Иван Иванов: Няма да гласуваме за бизнесплан, който предвижда увеличение на цената на водата

Основният проблем във водното дружество е лошото управление и кадрова политика, осъществявана през последните години от ГЕРБ

Депутатът от „БСП за България“ Иван Иванов, както и общинските съветници от левицата, обявиха категорично на пресконференция в Шумен, че няма да гласуват при никакви обстоятелства за бизнесплан, който предвижда увеличение на цената на водата в Шумен.

Иванов говори за проблемите на ВиК-Шумен и предстоящото ново гласуване на бизнесплана на дружеството, заедно с общинския лидер на социалистите Веселин Пенчев и общинския съветник инж. Иван Йонков. „Одит на дейността на ВиК-Шумен и на ръководния състав на дружеството извършва Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, обясни Иван Иванов, който се позова на отговор от министър Николай Нанков в петъчния парламентарен контрол по време на пресконференция в Шумен. Социалистът допълни, че одитът е започнал по сигнал на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, където в момента върви втора проверка. „Предлагаме до приключването на този одит да бъде отложено и вземането на решението за бизнес плана на водното дружество”, заяви народният представител.

Според инж. Иван Йонков задължителното съфинансиране на бъдещи европейски водни проекти ще бъде в размер на 15-16 процента – нещо, което потвърждава в отговора си до депутата Иванов и министърът Николай Нанков. Според социалистите водното дружество не може да осигури тези около 15 милиона лева при евентуални 100 милиона размер на инвестицията, а ангажирането с такъв заем би довело до фалит на водното дружество и до поскъпване на водата до социално непоносима цена.

Социалистите в Шумен са на мнение, че основният проблем във водното дружество е лошото управление и лошата кадрова политика, осъществявана през последните години от ГЕРБ. Според думите на министър Нанков, записани в стенограмата от парламентарното заседание, проблемите на ВиК-Шумен са започнали с подписването на един договор за 5.17 милиона лева с казанлъшката фирма „СМ Секисуи Европа“, което е било поемане на финансово необезпечен ангажимент.