БСП си изпълнява поетите ангажименти

27.06.2017г..

Националното ръководство на БСП изпълнява ангажиментите си, поети както пред членове на партията, така и пред граждани- периодично да осъществява връзка с тях и да дискутира актуалните проблеми с местен и национален характер, като търси тяхното разрешаване в бърз порядък. В тази връзка народния представител Иван Иванов, общински съветници от Нови пазар и Върбица, както и областният и общинските лидери на БСП присъстваха на срещи с граждани в двете общини.

Приемните бяха посетени от множество граждани, като във Върбица броят им надхвърли 40 души. По време на срещите, хората поставяха множество въпроси от различно естество, започвайки от приемането на законите, осъществяването на парламентарен контрол, въпроси, свързани с пенсиите и възнагражденията на работници и служители- до разрешаването на въпроси от частен характер. Във Върбица бе поставен въпросът за изграждане на пътя Шумен - Върбица и начинът на изпълнение на проектните дейности. Хората бяха притеснени, тъй като тротоарите на изхода на населеното място не са довършени и това крие опасност за жителите, най - вече за пресичащите деца. Бе поставен въпросът за сметопочистването и благоустрояването, което касае местната власт и представителите й.

В Нови пазар беше поставен и горещо дискутиран въпросът за бъдещето на болницата. 

Народният представител се ангажира в кратки срокове да постави наболелите въпроси пред министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството.