Проведе се Oбщо събрание на ОбС на БСП - Каолиново, обл. Шумен

18.04.2016 г.

На 18.04.2016 г. се проведе Oбщо събрание на ОбС на БСП - Каолиново, обл. Шумен, по информация на Аника Костадинова - областен координатор. За председател на ОбС - Каолиново е избрана Светлана Димитрова Петкова. Номинациите за членове на НС на БСП са Иван Иванов, Димитър Дъбов, Баки Хюсеинов, Атанас Папаризов, Филип Попов и Красимир Янков. Предложенията за председател на НС на БСП са Михаил Миков, Корнелия Нинова и Красимир Янков. За делегат на Конгреса бе предложена Светлана Димитрова Пeткова. Предложения за председател на ОПКК и за членове на ОПКК – няма.