Проведе се конференция на ОбС на БСП Велики Преслав, обл. Шумен на 2.04.2016 г.

2.04.2016 г.

Проведе се конференция на ОбС на БСП Велики Преслав, обл. Шумен на 2.04.2016 г.

 

Предложения за:

1. Делегати за 49-ия Конгрес на БСП

д-р Александър Горечев Александров

Петранка Василева Димитрова 

 

2. Предложения за председател на НС на БСП:

Михаил Миков, Корнелия Нинова, Валери Жаблянов

 

3. Предложения за членове на НС на БСП:

д-р Александър Горечев Александров

Димитър Стефанов Дъбов

Иван Валентинов Иванов

 

4. Предложения за председател на ОПКК:

Динко Вълчев Желев

 

5. Предложения за членове на ОПКК:

Таня Миткова Иванова 

За председател на ОбС на БСП - Велики Преслав е избрана Петранка Василева Димитрова.

 

По информация на Аника Костадинова - областен координатор на Шумен.