Проведе се конференция на общинската организация на БСП в Каспичан

актуална информация към 7.4.2016г

На проведена конференция на ОбС на БСП в Каспичан, обл. Шумен на 4.04.2016 г., по информация на Аника Костадинова, за председател е преизбран Николай Николов. Той ще бъде и делегат на 49-ия Конгрес на БСП. Направени са номинации за председател на НС на БСП Михаил Миков, Корнелия Нинова. За членове на НС на БСП са предложени д-р Александър Александров, Иван Иванов, Вяра Йорданова. Предложения за председател на ОПКК и членове не са направени.