Проведе се конференция  на БСП - Нови пазар

актуална информация към 03.04.2016 г.

Проведе се конференция на Областния съвет  на БСП - Нови пазар, област Шумен. На нея по информация на Аника Костадинова бяха направени следните предложения:

1. Предложения за делегати за 49-ия Конгрес на БСП

д-р Красимира  Дамянова Бунова 

Васил Еленков Тонев 

Георги Сашев Георгиев 

2. Предложения за председател на НС на БСП: няма 

3. Предложения за членове на НС на БСП: Георги Сашев Георгиев 

4. Предложения за председател на ОПКК: няма 

5. Предложения за членове на ОПКК: няма 

За председател на ОбС Нови Пазар е преизбрана д-р Красимира Дамянова Бунова