Проведе се общо събрание на Общински съвет на БСП – Никола Козлево

28.03.2016 г.

На 28.03.2016 г. се проведе общо събрание на  Общински съвет на БСП-Никола Козлево, област Шумен .
Предложения за:
Делегати за 49-ия Конгрес на БСП - Ивелин Стефанов Денчев 
Предложения за председател на НС на БСП:
Михаил Миков, Янаки Стоилов, Корнелия Нинова, Илияна Йотова, Красимир Янков
Предложения за членове на НС на БСП:
Димитър Дъбов, Иван Иванов, Галин Георгиев, Баки Хюсеинов
Предложения за председател на ОПКК:
Няма
Предложения за членове на ОПКК:
Няма
Избран за председател на ОбС на БСП- Никола Козлево – Галин Иванов Георгиев